Fundusze Europejskie Program RegionalnyBarwy RPDolny ŚląskUE flaga

Zaproszenie na spotkania OZE w Czeszowie i Zawoni

Wójt Gminy Zawonia ma przyjemność zaprosić mieszkańców domów jednorodzinnych na spotkania informacyjne z zakresu mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej oraz pomp ciepła z dofinansowaniem ze środków Unijnych.

Budynek jednorodzinny jest definiowany wg Prawa budowlanego jako „budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni budynku”.

Spotkania odbędą się w dniach:

 poniedziałek 11.06 - godz. 17:00 - Czeszów, ul. Konopnickiej 18 (sala sportowa)

 wtorek 12.06 - godz. 17:00 - Zawonia, ul. Trzebnicka 11 (GOK)

   

  Program:

  1. Zasady doboru instalacji oraz wyliczenie zwrotu kosztów

  2. Zasady realizacji projektu Grantowego, zasady udziału w projekcie i harmonogram realizacji

  3. Fotowoltaika i pompy ciepła

  a) Technologia oraz rozliczanie wyprodukowanej energii

  b) Bezpieczeństwo dla ludzi i ochrona środowiska

  c) Techniki budowlane, gwarancje, serwis

  W trakcie spotkania koordynator projektu odpowiadał będzie na pytania mieszkańców.

  Moduły PVPompa ciepła CWU
  Spotkanie OZE